jarelmaks
Järelmaks

Euroopa teabeleht

EUROOPA TARBIJAKREDIIDI STANDARDINFO TEABELEHT

1. Krediidiandja nimi ja kontaktandmed

Krediidiandja Contignus OÜ reg.nr.10858698
Aadress Allika tee 3, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harju maakond
Telefon +372 66 137 19
E-post info@contignus.ee
Faks +372 66 10 365
Veebiaadress www.contignus.ee

2. Krediiditoote kirjeldus

Krediidi liik Tagatiseta tarbijakrediit
Kasutusse võetav krediidisumma või krediidi ülempiir Krediidi piirsummad on EUR 50 -2000 euro.
Krediidi kasutusse võtmise tingimused
Krediidi kättesaamise viis ja aeg
Peale Contignus järelmaksu müügilepingu allkirjastamiks ning esimese sissemakse ja/või lepingutasu tasumist tarbija poolt.
Tarbijakrediidilepingu kestus Kuumaksete arv
Tagasimaksed Kliendi tehtavate tagasimaksete summa, arv ja sagedus: vastavalt maksegraafikule. Iga osamakse koosneb krediidi põhiosa tagastamise summast ning intressist. Osamaksed tasutakse üks kord kuus lepingud tähtpäeval.

3. Krediidiga seotud kulud

Krediidi kulukuse määr
Krediidi kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana krediidisummast. Krediidi kulukuse aastamäära arvutamisel eeldatakse, et krediidiandja ja klient täidavad oma kohustusi lepingus kokku lepitud tingimustel ja tähtaegadel. Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi
Krediidi kulukuse määr on 38,4% aastas järgmistel näidistingimustel: järelmaksu summa 500 euro, tagastamise tähtaeg 1 aasta, intress 22,0% aastas, lepingutasu 5 euro. Määr on arvestatud eeldusel, et põhiosa ja intress makstakse tagasi igakuiste annuiteetmaksetena.
Kas krediidi saamiseks või kreediidi saamiseks pakutavatel tingimustel on kohustuslik
-Sõlmida kindlustusleping või
-Muu kõrvalleping

Ei
Ja, hankimisleping akendele

Maksete hilinemisega kaasnevad kulud
Maksete tasumata jätmisel võivad olla tõsised tagajärjed (nt kohtumenetlus) ning see võib raskendada krediidi saamist.
Maksete hilinemisega kaasneb viivise tasumise kohustus. Viivise määraks on lepingus kokkulepitud intressimäär.

4. Muud olulised õiguslikud aspektid

Taganemisõigus
Tarbija võib krediidilepingust taganeda 14 päeva jooksul

Ei
Krediidi ennetähtaegne täitmine
Tarbijal on igal ajal õigus krediidi ennetähtaegseks tagastamiseks
Jah
Päringud andmekogudest
Krediidiandja peab tarbijale andma viivitamatult ja tasuta teavet andmekogus tehtud päringu tulemustest, kui päringu tulemusena otsustatakse tarbijale krediiti mitte anda. Andmekogudest saadud teavet ei edastata, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või on vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega
Jah
Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia
Tarbijal on õigus saada nõudmise korral tasuta tarbijakrediidilepingu projekti koopia. Seda õigust ei ole, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata. Tarbijakrediidi üldtingimused on alati avalikult ja tasuta kättesaadavad krediidiandja kodulehel www.сontignus.ee
Jah